Visie

Transitie is het grote thema van de huidige tijd. Alles wordt anders en we wennen aan een nieuwe werkelijkheid en daarmee aan andere waarden. In het ‘nieuwe nu’ wordt veel meer waarde gehecht aan samenwerking aan de betekenis van de lange termijn.
Het nieuwe, meer duurzame gebruik van bestaande gebouwen past in het huidige tijdsbeeld. Ook onze nieuwe manieren van werken vragen om andere invullingen van woonwijken en bedrijfsgebouwen.

Op ©-mill vertalen wij de ontwikkelingen in de samenleving en economie naar concrete fysieke oplossingen en in de houding van ons parkmanagement.

Gebouwen

Het fysieke aanbod van ©-mill bestaat uit gebouwen en uit ruimte om te bouwen. In onze bestaande gebouwen is nog (beperkt) ruimte voor bedrijven. Kleinere bedrijven zijn welkom in ons ondernemingshuis. Voor grotere initiatieven zijn (delen van) onze bestaande gebouwen beschikbaar. Aan de frontzijden van het ©-mill-complex zijn er enkele ruim bemeten percelen beschikbaar voor nieuwbouw. Met dit aanbod kunnen voor iedere vraag wel een passende oplossing realiseren. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

Mensen

Het parkmanagement van ©-mill gaat verder dan alleen beheer en explotatie. Wij zien onszelf als hotelier, gastheer, maar ook als verbinders, connectors. Zien wat mensen nodig hebben en daar op inspelen. Verbindingen creëren, oplossingen aandragen, mee-denken, mee-ondernemen.

Ruimte om te experimenteren

De mogelijkheden op ©-mill worden bepaald door de gebouwen en hun omgeving. Maar niet beperkt door regels en obstakels. Want die zijn er juist zo min mogelijk. ©-mill wil nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de culturele lente in Heerlen en Parkstad Limburg en ruimte bieden aan experimenten op allerlei terrein.