Zorggroep Vizie

Zorggroep Vizie is een kleinschalige zorginstelling – werkzaam in geheel Zuid-Limburg – die begeleiding biedt aan kinderen en jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) met opvoed- en opgroeiproblematiek. Denk hierbij aan autisme- en ADHD-problematiek, systeemproblematiek, multiprobleemgezinnen en opvoedingsvraagstukken. Doordat wij breed inzetbaar zijn op voorgenoemde gebieden, zijn we goed in staat om maatwerk te leveren.