Ruimte in Advies

De medewerkers van Ruimte in Advies staan overheden, particulieren en bedrijven bij in vraagstukken met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Het aanvragen of beoordelen van een omgevingsvergunning, het wijzigen van een bestemmingsplan of het reviseren of opstellen van beleidsstukken. Uw vraag staat altijd centraal bij onze professionals.

Wij staan zowel de overheid als particulieren en bedrijven bij. Dit doen wij expres, door deze aanpak bouwen we bruggen tussen personen en instanties die anders veel langs elkaar heen communiceren. Ruimte in Advies neemt graag de rol in van de figuurlijke bruggenbouwer. Voor het bouwen van een stevige brug is het van belang dat beide kanten goed bekend zijn. Om burgers en bedrijven goed en efficiënt bij te kunnen staan, is het van belang dat we weten hoe een overheid werkt en hoe zij zaken inhoudelijk beoordelen. Dit kan alleen ervaren worden als we ook aan de kant van diezelfde overheid staan.

Om overheden goed bij te staan, is het van belang om de klant van de overheid goed te kunnen inschatten zodat het gemeentebestuur gedegen geadviseerd kan worden.

Dat is de functie van een bruggenbouwer…. Dat is de functie van de medewerkers van Ruimte in Advies!