Toelichting onderzoek naar bodemgesteldheid ©-mill

Beste Millers,

Misschien hebben jullie gisteren het artikel op 1Limburg gezien. Met een titel als ‘De grond onder het voormalige Philipsterrein in Heerlen is ernstig vervuild.’ vonden we het gepast jullie de situatie nader toe te lichten.

In opdracht van Philips Nederland is in de afgelopen periode een monitoringsplan geschreven voor een aanwezige bodemverontreiniging onder een klein deel van ons complex.

In de tijd dat Philips hier haar activiteiten uitvoerde, zijn op een klein aantal locaties vloeibare stoffen de bodem in gegaan. Dit is zowel bij Philips alsook bij ©-mill, de gemeente Heerlen en de provincie Limburg al lange tijd bekend. De verontreiniging is ontstaan onder met name het voormalig gebouw O, achter op ons complex aan de oostgrens gelegen.

In nauw overleg met de gemeente Heerlen heeft Philips een monitoringsplan opgesteld om te onderzoeken op welke wijze deze verontreiniging zich beweegt.

Op ons complex en met name erbuiten zullen zogenaamde pijlbuizen geplaatst worden om het monitoringsonderzoek in de komende 5 jaar uit te voeren.

Van belang is om te weten dat de oorspronkelijke verontreiniging momenteel op minimaal 14 meter diepte zit en zich in noord-oostelijke richting beweegt, van het terrein af. Voor ons op ©-mill en ook voor de omliggende bewoning is geen direct gevaar voor de volksgezondheid.

Wij zullen jullie over dit thema blijven informeren op het moment dat er onderzoeksresultaten voorhanden zijn.

Indien jullie alsnog vragen hebben, beantwoorden we die graag.