Reminder: vanaf deze week werk aan de weg op het terrein van ©-mill

Meer parkeerplaatsen, tijdelijk enige vorm van overlast.

Vanaf deze week gaan er verschillende verbeteringen plaatsvinden op het terrein van ©-mill. Er komen meer parkeerplaatsen en de wegen worden versmald. Hiermee willen we de snelheid van auto’s verminderen en mogelijke hinder voorkomen, om het voor iedereen nog leuker te maken! Na deze werkzaamheden zal er niet meer geparkeerd kunnen worden voor gebouw B, maar zullen er op de rest van het terrein meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Dit betekent helaas wel dat er enige vorm van overlast ondervonden kan worden. Om deze zo laag mogelijk te houden, plaatsen we hierbij de volledige planning!

Planning

Week 35 – 36

Er zal allereerst gestart worden met het opbreken en verbeteren van bestrating bij locatie 3 op de kaart.

Dit is voornamelijk van belang voor de huurders van gebouw C, D, E en W. De gebouwen zullen echter per auto bereikbaar blijven. Ook de achterzijde blijft in week 35 zoals gewoonlijk bereikbaar via de eerste straat links na de receptie. Voor de hoofdweg zal gelden dat deze niet geheel opengebroken wordt. Wel wordt er een enkele baan verwacht, waarbij de aannemer uiteraard zorgt voor goede bewegwijzering.

De parkeerplaatsen voor het grasveld op locatie 3 op de kaart zullen niet meer beschikbaar zijn en tijdig afgezet worden. Hier worden meer parkeerplaatsen gerealiseerd en dit zal ook zorgen voor een versmalling van de hoofdweg. Locatie 6 op de kaart (de locatie langs de staat voor gebouw B, waarin bedrijfsrestaurant C’licious is gevestigd) wordt momenteel ook gebruikt om te parkeren. Dit zal vanaf week 35 niet meer mogelijk zijn.

Week 36-37

In week 37 zullen de laatste handelingen op locatie 3 uitgevoerd worden met betrekking tot het aanbrengen van de bestrating.

Tevens zal in week 36 gestart worden met het opbreken en verbeteren van de bestrating op locaties 7A en 7B op de kaart. Dit zal voornamelijk van belang zijn voor huurders van gebouw A, B, C en D. Locatie 7B zal gedurende de werkzaamheden gedeeltelijk of geheel afgesloten worden. In dit laatste geval zal er tijdig gezorgd worden voor een omleiding via de andere kant. De gebouwen blijven dus via de achterzijde bereikbaar al dan niet met een omleiding. Deze parkeerplaatsen zullen tijdig worden afgezet.

Week 37-38

In week 38 zullen de laatste werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van de bestrating op locatie 7A en 7B plaatsvinden en zal de achterzijde van de gebouwen weer via deze weg bereikbaar zijn.

In week 37 zal tevens een begin gemaakt worden met het opbreken en verbeteren van de bestrating bij locatie 2A en 2B. Voor gebruikers van gebouw V en gebouw K kan dit enige overlast veroorzaken. Uiteraard zorgen we ervoor dat de laad-en losplaatsen bereikbaar blijven voor eventueel vrachtverkeer.

De betreffende parkeerplaatsen zullen tijdig afgezet worden. De aanbreng van de nieuwe bestrating op locatie 2 zal in week 38 afgerond worden.

Week 38 – 39

In week 38 zal er ook een begin gemaakt worden aan het opbreken van de bestrating op locatie 1a en 1B op bijgaande plattegrond. Opbreken en verbeteren van bestrating bij locatie 1A en B op de kaart. Dit is van toepassing op alle huurders: we proberen de overlast zo laag mogelijk te houden door een gedeelte van de weg vrij te houden.

Wij vragen jullie begrip tijdens deze verbeteringen.

Als er nog vragen zijn, kunnen jullie contact opnemen met C’magne via 0455719910.

Plattegrond week 35-40.jpg