Let’s introduce: Hipp Consultancy & Creovate

Ruimte 1.07 in gebouw B heeft maar liefst twee nieuwe bewoners: Jacinto Holten van Hipp Consultancy en Pierre Buijs van Creovate. Beide heren zijn specialisten in de wereld van het Nieuwe Werken: Jacinto op het terrein van de creatie van werkomgevingen die nieuwe activiteiten, samenwerkingen en ondernemerschap aanjagen en Pierre op het terrein van de innovatiegerichte onderneming en methodisch ondernemerschap.

"We werken als zelfstandige professionals samen en kunnen door de samenwerking op ons overlappende werkterrein omvangrijke vraagstukken op vernieuwende wijze beantwoorden, van concept tot en met implementatie."

Daarnaast rollen ze samen met enkele netwerkpartners ook andere activiteiten uit: Jacinto richt zich op het opbouwen van ondernemerscommunities door middel van intrigerende interacties en Pierre begeleidt ondernemers met productvernieuwing en methodisch groeien. Ook hun werkruimte is hierop ingericht en alle ©-mill collega’s zijn van harte welkom om binnen te vallen en kennis te maken!

Hipp Consultancy: Een andere kijk op de werkomgeving!

Cre|ovate innoveert

Ze zijn te bereiken op:

www.hippconsultancy.nl T +31654245703

www.creovate.nl T +31681638456