KUNST:

Tot en met juli zijn de muren van onze expositie-‘allee’ in gebouw A gevuld met werken van Philip Vencken.

Philip studeerde architectuur in Dublin, gevolgd door een opleiding aan de l’École Des Beaux Arts te Parijs. Grote inspiratiebron voor Philip was Pablo Picasso. Maar ook kunstenaars als Matisse en Constant hebben aantoonbare invloed op zijn werk gehad. Op dit moment heeft Philip Vencken zijn eigen architecten-adviesbureau en is hij als extern architect verbonden aan het architectenbureau GroupA te Rotterdam. Landschappen, ‘de dichter en zijn masker’, ‘de schilder en zijn model’, naakten en torso’s, het zijn onderwerpen die als rode draad door zijn leven lopen. Opvallend in zijn werk is de combinatie aan dynamiek, verhoudingen en balans die Philip steeds weer zoekt en verder ontwikkelt.