OKE4U, OKE FOR THEM?

Medebewoner OKE4U en De Kennis Kompenie vragen aandacht voor het volgende: Max Gielkens, 17 jaar, vertrekt deze zomer naar India. Dit alles in het kader van Global Exploration, een educatief project waarbij scholieren van Middelbare Scholen in ontwikkelingslanden de handen uit de mouwen steken.

Medebewoner OKE4U steunt het project van Max van harte maar wil ook jullie, ‘buren’ op ©-mill om ondersteuning vragen. Dragen jullie Global Exploration een warm hart toe? Geweldig! De vele sponsormogelijkheden staan op papier en zijn op te vragen bij Jos Gielkens van OKE4U, gebouw A, of via Max: MaxGielkens_@hotmail.com

Alvast bedankt!