GRONDVERKOOP:

Eind 2013 hebben we een nadrukkelijke start gemaakt met het in de markt zetten van bebouwbare en beschikbare percelen (totale oppervlakte ca. 3,5 ha.).

Met minimaal te verkrijgen percelen van 500 m2 richten we ons op regionale bedrijven met uitbreidingsplannen of die voornemens zijn van locatie te veranderen. Om optimaal op vragen te kunnen inspelen zijn er diverse constructies (waaronder koop of erfpacht) mogelijk. Voorwaarde: om de uitstraling van ons terrein in stand te houden dienen alle gebouwen in ©-mill’s ‘beeldkwaliteit’ te passen.