LET OP: DE C’MASTERBORREL A.S. MIDDAG GAAT NIET DOOR!

Helaas helaas helaas! Vanwege de drukke agenda’s van de Millers (en daardoor het teleurstellende aantal aanmeldingen) hebben wij moeten besluiten de C’masterborrel van vanmiddag te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

We willen de bewoners die wél interesse hadden in de borrel en benieuwd zijn naar wat Geerd Simonis allemaal heeft te vertellen over de ontwikkelingen op ©-mill bedanken voor deze interesse! Van ‘van uitstel komt afstel’ is hier zeker geen sprake! We zullen jullie, na de drukke feestdagen, snel berichten wanneer de C’masterborrel alsnog zal plaatsvinden.

We hopen jullie wel alvast te mogen begroeten tijdens onze kerstborrel. Hier komen wij verder in de nieuwsbrief nog op terug.