AND ALSO: 10

K.H.M. St. Pancratius viert haar jubileumjaar en is druk doende met fondsenwerving. Ook de bewoners van op ©-mill is gevraagd dit Heerlens bericht onder de aandacht te brengen. Bij deze!

Beste Zangersvrienden,

Ons Jubileumjaar is van start gegaan en belooft een mooi jaar te worden met jubileumactiviteiten, optredens en bijzondere momenten. Het bestuur heeft in december een nieuwe commissie fondswerving geïnstalleerd om het jubileum te benutten om meer steun voor ons koor te verwerven. De commissie fondswerving wil jullie langs deze weg informeren over haar plannen en vraagt om jullie actieve hulp.

Voor ons jubileumconcert hebben wij de samenwerking gezocht met Guido’s Orchestra en Wendy Kokkelkoren. Daarnaast zal, in samenwerking met Bernardinus, jong talent optreden in diverse disciplines, wordt het geheel met danselementen ondersteund en zal de schutterij en/of garderegiment bij het geheel worden betrokken.

Meer info omtrent sponsormogelijkheden en bijdragen? Neem dan contact op met:

Jeu Knubben, vice-voorzitter

Tel. 045-5712836

Mob. 06-51324981

Bijlagen:

Tekst + foto

Wervingsbrief

Wervingsfolder