LET’S INTRODUCE schakel

C’magne heeft ondertussen al veel ervaring met haar functie als Hotelier. Het zo goed mogelijk van dienst zijn en het leveren van een full-serviced kantoorconcept voer C’magne uitstekend uit. Toch is C’magne constant op zoek naar een manier om haar bewoners nog beter van dienst te zijn, niet alleen in de fysieke zin. C’magne wilt daarom, aanvullend op de andere services, fungeren als C’onnector voor haar bewoners. Dit houdt in dat C’magne haar bewoners in contact brengt met elkaar én met relevante leveranciers of dienstverleners. Op deze manier wil C’magne zorgen voor nog meer toegevoegde waarde voor haar bewoners. Één van de partijen waarmee C’magne deze dienstverlening wil invullen is Schakel B.v.

Schakel B.V., sterk in samenwerking, is een onafhankelijke onderneming met een dienstverlening volledig gericht op Samenwerking. Schakel B.V. hanteert het Schakel Principe, een manier van samenwerken waar het onderwerp het vertrekpunt is. Aangesloten organisaties (Schakelaars) maken hun onderwerpen kenbaar waar ze of behoefte aan hebben of waar ze aanbod aan hebben. Deze onderwerpen zijn onder te verdelen in 3 disciplines Mens – Kennis – Middel. Vervolgens zorgt Schakel B.V. voor de juiste verbinding tussen de aangesloten Schakelaars (zowel non-profit sectoren alsook profit sectoren).

Behoeften die kenbaar gemaakt worden komen in allerlei vormen, op allerlei niveaus en via allerlei constructies voor. Structurele behoeftes, tijdelijke behoeftes, projectmatige behoeftes, behoeftes op het gebied van expertise, behoeftes op het gebied van capaciteit, van poetsvrouw tot directeur, detacheren, in-en doorlenen enz. Aanbod dat kenbaar gemaakt wordt, kan een reactie zijn op een behoefte dat een collega Schakelaar kenbaar gemaakt heeft.

Nieuwsgierig? Kom op 20 juni naar de lezing van Schakel B.V. tijdens de C’masterborrel.

Kijk op www.schakelbv.com voor meer informatie.