LET ’S INTRODUCE 005

BTM Parkstad:

“We zijn nog niet zo lang geleden op ©-mill ‘neergestreken’”, vertelt bedrijventerreinmanager Huub Wiermans van Bedrijventerrreinmanagement Parkstad Limburg (BTM).

“In de vorm van een stichting met bestuurders uit lokale overheden en vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen (elke gemeente heeft zijn eigen afgevaardigde) werken Vera Tummers, Math L’Ortye en ik volgens drie sporen: 1) revitaliseren en herstructureren van bedrijventerreinen en 2) beheerplannen voor de bedrijventerreinen alsmede het 3) aanbieden van services en collectieve projecten (kostenvoordelen voor bedrijven). Bedrijventerreinen moeten aantrekkelijk zijn en blijven, is in het kader van economische structuurversterking van de Stadsregio Parkstad Limburg onze belangrijkste taak. Als je je bedenkt dat de regio Parkstad 37 bedrijventerreinen kent met in totaal ca. 1650 bedrijven dan weet je het meteen, onze business met als doel bedrijventerreinen aantrekkelijk te maken is kleurrijk en divers. Werken op ©-mill is om meerdere redenen aantrekkelijk: door in een bedrijfsmatige omgeving te opereren en er onderdeel van uit te maken proeven we niet alleen de sfeer, ©-mill is ook een inspirerende omgeving waar dynamiek heerst. Dat kan alleen maar een mooie wisselwerking tot gevolg hebben.”

BTM: gebouw A, unit 29.