Aankondiging vervolgbijeenkomst duurzame mobiliteitstraject ©-mill bedrijvenpark

Zijn de geplande fiscale wijzigingen in Den Haag ook van invloed op uw mobiliteitsgedrag en dus portemonnee?

Kom naar het vervolg van de duurzame mobiliteitsdagen van C’magne op ©-mill bedrijvenpark voor een mobiliteitsadvies op maat en informatie over mogelijke (gesubsidieerde) mobiliteitsmaatregelen. Ook worden alle ervaringen van de elektrische proeftuin gehouden in juni j.l. gedeeld in een interactieve sessie.

Reserveer alvast in uw agenda: donderdagmiddag 20 september 2012. Het precieze tijdstip/programma volgt nog.

………