IncubatorE voor nieuwe energie op ©-Mill

Gemeente Heerlen participeert in een nieuw initiatief op ©-mill, IncubatorE. Dit richt zich op jong talent op het gebied van nieuwe energie en duurzame innovatie. IncubatorE biedt hen de mogelijkheid om met eigen, goede ideeën aan de slag te gaan en een eigen bedrijf op te starten. De starters worden geholpen bij alle aspecten van het ondernemerschap. De gemeente Heerlen wil hiermee jonge mensen vasthouden in de regio. Ook krijgt de economie een impuls door de komst van nieuwe technische en duurzame bedrijven. Ook de provincie Limburg participeert in het project alsook de Hogeschool Zuyd.

Op dit moment verkiezen veel afgestudeerden een vaste baan boven het ondernemerschap en trekken juist daarom weg uit deze regio. Dit initiatief laat hen zien dat ook het ondernemerschap een toekomst biedt. Wanneer deze bedrijven kunnen doorgroeien en zich vestigen in de regio wordt er werkgelegenheid gecreëerd en talent vastgehouden.

De ondersteuning en het stimuleren van startende ondernemers is van groot belang. IncubatorE biedt huisvesting ‘bij elkaar’ met een kwalitatief ondersteu-ningsprogramma. Hierdoor worden studenten en startende ondernemers in contact gebracht met elkaar, met het bedrijfsleven, potentiële klanten, scholen en kennisinstituten, coaches en trainers, de overheid, investeerders etc. etc. De ondersteuningsformule biedt de starters praktische begeleiding, netwerk- en informatiebijeenkomsten, strategisch advies en een technische infrastructuur voor product- en procesontwikkeling.

Alle programma’s en de huisvesting van IncubatorE wordt verzorgd door de stichting PowerTeam. Cruciaal hierbij is de samenwerking met verschillende partners; zoals de inzet van ‘business angels’ (ervaren ondernemers die hun ervaringen en netwerk delen met de starters). Onderwijsinstellingen worden actief betrokken bij de inhoudelijke invulling van het programma. De Hogeschool Zuyd als specifiek kennisinstituut op het gebied van Nieuwe Energie met haar faciliteiten op De Wijk van Morgen (Avantis) speelt een belangrijke rol.

Op bedrijvenpark ©-mill wordt een bestaande productiehal (gebouw B2) volledig omgeturnd tot een creatieve en inspirerende setting met compleet ingerichte werkplekken met alle benodigde faciliteiten en services. Hier starten en groeien de nieuwe technologische bedrijven.

IncubatorE start met een pilot van 3 jaar, hierna vindt een evaluatie plaats waarna gekeken wordt naar de mogelijkheden voor de toekomst. Ten behoeve van een directe start is gekozen voor vestiging op ©-mill. Op korte termijn zal gestart worden met het gereed maken van de ruimten in gebouw B2 (achter de danszaal). Naar verwachting kunnen vanaf september de eerste nieuwe bedrijven hun start gaan maken op ©-mill.