©-mill Beste Bedrijventerrein 2011

Nadat ©-mill in Heerlen in 2010 is verkozen tot landelijk pilotproject van het ministerie van I&M is ©-mill op donderdag 29 september 2011 ook gekozen tot de overall winnaar van de Beste Bedrijventerrein Award 2011. De prijs is een initiatief van het vakblad Bedrijventerreinen. In totaal zijn er vier awards uitgereikt één voor het thema overall en daarnaast voor de categorie economie, sociaal en onderscheidend vermogen. ©-mill was genomineerd in twee categorieën, overall en economie. De uiteindelijke winst viel voor ©-mill in de categorie overall, in de categorie Economie is ©-mill runner-up geworden.

De verschillen waren klein. De jury was gecharmeerd van alle drie overall-finalisten, maar koos uiteindelijk voor ©-mill omdat eigenaar en exploitant Geerd Simonis zijn verhaal met de meeste overtuiging bracht. Daarnaast geldt het feit dat hij als ondernemer zonder overheidssteun werkt, in welke vorm dan ook. ©-mill is werkelijk een gesloten businesscase en bovendien gelegen in een krimpgebied. Het ‘Urban Park’ dat met een mix aan functies als voorbeeld kan en moet dienen voor werkgebieden in de toekomst.

©-mill

Het in 2007 aangekochte terrein, het voormalige Philipsterrein in de Heerlense wijk Molenberg, is inmiddels getransformeerd naar een levendig bedrijventerrein. Onder het motto ‘Leven in het park’ zijn de ruimtes en het terrein aangepast zodat deze ruimte kan bieden aan nieuwe creatieve en innovatieve bedrijven, ateliers, woon/werkcombinaties, onderwijs, cultuur, kantoren en leisure in combinatie met de voormalige Philipsbedrijven die het terrein laten herinneren aan de Philipshistorie. Deze diversiteit in combinatie met het flexibele karakter biedt jonge ondernemers kansen en maakt ©-mill de broedplaats voor jonge ondernemers en dat is precies wat Parkstad nu nodig heeft.

©-mill is gevormd vanuit een duidelijke visie en strategie waarbij de lokale betrokkenheid van C’magne als exploitant, ontwikkelaar en conceptbewaarder van bestaande gebouwen van groot belang is. De economische invulling is met name gevormd rondom de nauwe samenwerking met de afdeling EZ van de gemeente Heerlen, de Industriebank LIOF en de Kamer van Koophandel Limburg. De ‘Urbane’ functies komen voort uit de samenwerking met de culturele actoren in Parkstad en de events die op ©-mill plaatsvinden. Hierdoor heeft ©-mill de naam gekregen als ‘cultureel bedrijventerrein’. Events zijn een belangrijke motor voor de branding en herkenbaarheid van ©-mill. Met de regionale cultuurondernemers vinden meerdere events op ©-mill plaats zoals Cultura Nova, DNNB-party Poppodium Nieuwe Nor, D-Day (designbeurs en –veiling) et cetera.

Een essentieel onderdeel van het succes van ©-mill is de vergaande facilitaire ondersteuning en property management, C’magne organiseert de collectiviteit en biedt als ‘hotelier’ de bewoners van ©-mill vele diensten aan. C’magne hanteert daarbij de opvatting dat een gebouw een dynamisch bedrijf is, dat moet wedijveren in een steeds veranderende markt. Daarvoor moet je dagelijks met zo’n gebouw actief zijn. C’magne is op locatie, regelt alles en is hét centrale aanspreekpunt.

Pilotproject

In 2010 is ©-mill door het ministerie van Infrastructuur & Milieu gekozen als één van de landelijke voorbeeldprojecten in het kader van de verzakelijking van de bedrijventerreinmarkt. Doel van de

verzakelijking en de pilots is inzicht te krijgen in de verbetering van de betrokkenheid van marktpartijen bij de herontwikkeling van bedrijventerreinen. Ook moeten de pilots inzicht geven in hoe de kwaliteit van bedrijventerreinen beter kan worden geborgd door verzakelijking.

Trots

Wij zijn trots op de verkregen award als Beste Bedrijventerrein van Nederland 2011, het is een erkenning van het succes van ©-mill, een bevestiging dat we de juiste weg in zijn geslagen. Trots zijn we met name ook op alle mede-bewoners van ©-mill, zonder wie we dit nooit hadden kunnen bereiken, samen hebben we ©-mill gemaakt tot wat het nu is!

Klaar zullen we nooit zijn, wij blijven ons als hotelier van ©-mill bezig houden met het aanbieden van services aan de ‘bewoners’, dat is onze opgave!