Afbeelding
 

Toelichting onderzoek naar bodemgesteldheid ©-mill


Beste Millers,

Wellicht hebben jullie het artikel op 1limburg gezien. In de afgelopen periode is een monitoringsplan geschreven in opdracht van Philips Nederland, voor een aanwezige bodemverontreiniging onder een klein deel van ons complex. Graag willen we jullie hierover informeren.

In de tijd dat Philips op dit terrein haar activiteiten uitvoerde, zijn op een klein aantal locaties vloeibare stoffen de bodem ingegaan. Dit is zowel bij Philips alsook bij ©-mill, de gemeente Heerlen en de provincie Limburg al lange tijd bekend. De verontreiniging is ontstaan onder met name het voormalig gebouw O, achter op ons complex aan de oostgrens gelegen. In nauw overleg met de gemeente Heerlen heeft Philips een monitoringsplan opgesteld om te onderzoeken op welke wijze deze verontreiniging zich beweegt. Op ons complex en met name erbuiten zullen zogenaamde pijlbuizen geplaatst worden om het monitoringsonderzoek in de komende 5 jaar uit te voeren.

Er zijn in de afgelopen jaren reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd. Van belang is te weten dat de oorspronkelijke verontreiniging momenteel op minimaal 14 meter diepte zit en zich in noord-oostelijke richting beweegt, van het terrein af. Voor ons op ©-mill en ook voor de omliggende bewoning is geen direct gevaar voor de volksgezondheid.

Wij zullen jullie over dit thema blijven informeren op het moment dat er onderzoeksresultaten voorhanden zijn.

Indien jullie alsnog vragen hebben, beantwoorden we die graag.
 
 


Terug naar nieuws