Het management

Omdat we veel waarde hechten aan services, hebben we ook dit als zodanig in onze huurovereenkomst opgenomen.

Alle huurders nemen deel aan het Parkmanagement en voor een aantal gebouwen ook in het servicepakket. ©-mill heeft C’magne gevraagd om de ‘hotelier’ van het terrein te zijn. Gastvrij als we zijn, verzorgen wij het Parkmanagement en de services met verve. Wij organiseren graag wat leuks van tijd tot tijd en geven daarnaast gratis advies, zowel gevraagd als ongevraagd!