11 NOVEMBER: INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN

Onlangs ontvingen we onderstaand bericht van medebewoner Relim. Een bijzonder initiatief waarvoor we jullie aandacht vragen. Hier vast een stukje ‘voorinformatie’.

Op 11 november aanstaande presenteren Mondriaan en Relim gezamenlijk ‘Individuele Plaatsing en Steun’, oftewel IPS. IPS is een succesvol instrument dat ingezet wordt om mensen met een psychische aandoening naar de reguliere arbeidsmarkt te leiden. Niet alleen maakt u kennis met de werkwijze en de manier waarop de twee organisaties dit effectief inzetten maar tonen wij u ook de eerste veelbelovende resultaten.

Vooral nemen wij u mee in de wijze waarop dit instrument voor u waardevol kan blijken in de dagelijkse praktijk van het (willen en kunnen) werken met personen uit deze doelgroep.

Mondriaan en Relim zien er naar uit dit unieke concept aan u te mogen presenteren en hopen u te verwelkomen op bedrijventerrein C-Mill op 11 november aanstaande van 14.00 tot 16.00 uur. Het adres is Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen.

Voor nadere informatie over deze presentatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gillessen van Mondriaan (06-­20138121) of Nino Bellinzis van Relim (045­-5421199). Aanmelden kan via: info@relim.nl.

Werk geneest? Individuele Plaatsing en Steun

Vroegen we ons een aantal jaren geleden nog af of werken wel goed was voor cliënten/patiënten (in de GGZ), nu is het bijna ondenkbaar hier geen oog voor te hebben. Sterker nog, allerlei initiatieven methodieken en projecten zijn in het leven geroepen om de wens van cliënten/patiënten en politiek, namelijk meedoen en werken, te ondersteunen.

Enige tijd geleden opende premier Rutte het nationale congres “Anders denken over psychische aandoeningen”. Hij verklaarde toen dat het Kabinet zich nadrukkelijk wil inzetten voor het bestrijden van vooroordelen. In de participatie­samenleving moet iedereen mee kunnen doen, ook mensen met een psychische aandoening. Premier Rutte omarmde op het congres de opvatting dat voor mensen met een psychische aandoening ‘werk geneest’.

Mondriaan en Relim hebben vanuit deze optiek gezamenlijk de handschoen opgepakt. Hierdoor ontstond er een op dit vlak unieke samenwerking tussen twee organisaties die, ieder vanuit hun specialisatie, invulling geven aan een specifieke vraag van cliënten/patiënten en de maatschappij in het licht van de participatiegedachte.

Er is gekozen voor een ‘evidence based’ methodiek: IPS Individuele Plaatsing en Steun. Dit in de VS ontwikkelde arbeidsintegratiemodel (D. Becker en R. Drake, Dartmouth Psychiatric Research Center*, New Hampshire) leidde in de VS tot een groot aantal succesvolle IPS­projecten. Sinds enkele jaren is men ook in Nederland begonnen met het toepassen van IPS.

Belangrijke uitgangspunten van IPS zijn:

• Betaald werk is het centrale doel.

• Snel zoeken en zo snel mogelijk plaatsen in een echte baan.

• De IPS­begeleider en cliënt/patiënt zoeken samen naar werk dat aansluit op de wensen, mogelijkheden en werkervaring.

• Ondersteuning op de lange termijn.

• Doorlopende, systematische inschatting van de arbeidsmogelijkheden.

• De IPS­begeleider maakt onderdeel uit van een ambulant team waardoor we de werkbegeleiding nauw afstemmen op de behandeling die patiënten ontvangen.