©-MILL NIEUWSBRIEF EDITION 009-2013

Beste bewoners,

Je draai vinden na een welverdiende vakantie is altijd lastig. Deze nieuwsbrief staat gelukkig alweer te trappelen om de nieuwste nieuwtjes op jullie af te vuren. En we hebben er nogal wat, zo vlak na het ‘zomerreces’. Stop je vingers in je oren, hier volgt het startschot!