AND ALSO….. 011

In onze rubriek ‘and also’ maken we melding van zaken die het nieuws haalden, of die we zo bijzonder vinden dat we er niet zomaar aan voorbij willen gaan.

Deze week in And Also:

Schakel B.V. …. Schakelen jullie mee?

Schakel B.V. is een onafhankelijk organisatie, sterk in samenwerking, die organisaties via het Schakel Principe verbindt en ontzorgt, waardoor alle deelnemende organisaties (Schakelaars) optimaal profiteren van de door hun gewenste samenwerking en waarbij de Schakelaars hun eigen identiteit en strategische visie blijven behouden. Omdat het begrip ‘schakelen’ goed bij onze filosofie aansluit hebben we besloten te onderzoeken of het Schakelprincipe levensvatbaarheid op ©-mill krijgt. En dus zijn we druk doende een eventuele samenwerking en opname van hun dienst in ons pakket te bespreken. Voor jullie beeldvorming: Schakel B.V. is ook Voordeel | Kennis | Gemak | Duurzaamheid. Zoals gezegd hanteert Schakel B.V. het Schakel Principe, waarbij Schakelaars binnen de sectoren Zorg, Woningcorporaties, Onderwijs, Publieke Sector, Gemeenten en Profit hun behoeften en aanbod per onderwerp delen binnen de disciplines Mens, Kennis en Middel, waarna Schakel B.V. de verbinding maakt op expertise, aanbod en organisaties. Vanuit het principe ‘samen sterk’, maar met ‘behoud van eigen identiteit’, kunnen organisaties en professionals uit voornoemde sectoren zich met Schakel B.V. verbinden. Willen jullie meeschakelen? Laat het ons weten!